Bakar

20 rezultata

25103
CU ŽICA 0,5 MM MEKA
0.0018
KG/M
25104
CU ŽICA 0,6 MM MEKA
0.0025
KG/M
25105
CU ŽICA 0,7 MM MEKA
0.0034
KG/M
25106
CU ŽICA 0,8 MM MEKA
0.0045
KG/M
25108
CU ŽICA 1,0 MM MEKA
0.0070
KG/M
2510810
CU ŽICA 1,2 MM MEKA
0.0101
KG/M
2510905
CU ŽICA 1,4 MM MEKA
0.0140
KG/M
25110
CU ŽICA 1,5 MM MEKA
0.0157
KG/M
25110502
CU ŽICA 1,8 MM MEKA
0.2300
KG/M
25111
CU ŽICA 2,0 MM MEKA
0.0279
KG/M
25112
CU ŽICA 2,5 MM MEKA
0.0436
KG/M
2511200
CU ŽICA 2,5 MM 1/2T
0.0436
KG/M
2511201
CU ŽICA 2,5 MM TVRDA
0.0436
KG/M
25113
CU ŽICA 3 MM
0.0628
KG/M
2511302
CU ŽICA 3,0 MEKA
0.0628
KG/M
2511402
CU ŽICA 4 MM 1/2T
0.1117
KG/M
25115
CU ŽICA 5 MM MEKA
0.1745
KG/M
2511502
CU ŽICA 5 MM 1/2T
0.1745
KG/M
2516
CU ŽICA 8,0 MEKA
0.0000
KG/M
2518
CU ŽICA 10 MM TVRDA
0.7000
KG/M