Mesing

28 rezultata

33100002025
MS CEVI Å ESTOGLATE FI 12 X 1 MM
0.3340
KG/M
33100006519
MS CEVI Å ESTOGLATE FI 36 X 6 MM
0.0000
33100006525
MS CEVI Å ESTOGLATE FI 60 X 6,5 MM
0.0000
33100008530
MS CEVI Å ESTOGLATE 30 X FI 20 MM
4.0000
KG/M
331001
MS CEV FI 13 X 1 REBRASTE
0.3200
KG/M
331002
MS CEV FI 15 X 1 REBRASTE
0.3800
KG/M
331002536
MS CEV FI 30 X 1 REBRASTE
0.7740
KG/M
331020
MS CEV FI 20 X 1 MM SCANELLATO
0.5100
KG/M
331025
MS CEV FI 25 X 1 MM SCANELLATO
0.6500
KG/M
331030
MS CEV FI 30 X 1 MM SCANELLATO
0.7800
KG/M
331035
MS CEV FI 35 X 1 MM SCANELLATO
0.9100
KG/M
331040
MS CEV FI 40 X 1 MM SCANELLATO
1.0500
KG/M
331045
MS CEV FI 50 X 1 MM SCANELLATO
1.3100
KG/M
334008
MS CEVI CORDA 20 X 1 MM
0.5100
KG/M
334013
MS CEVI CORDA 35 X 1 MM
0.9600
KG/M
334014
MS CEVI CORDA 40 X 1 MM
1.1000
KG/M
334024
MS CEVI CORDA 50 X 1,5 MM
0.0000
33520420
MS CEVI OVALNE 10 X 20 X 1 MM
0.4300
KG/M
335206
MS CEVI OVALNE 15 X 30 X 1 MM
0.6200
KG/M
335216
MS CEVI OVALNE 25 X 50 X 1 MM
1.0000
KG/M
33521610
MS CEVI OVALNE 25 X 50 X 1,5 MM
0.0000
336203
MS CEVI SCANELATO FI 30 X 1 MM
0.7740
KG/M
3369200
MS CEVI REBRASTE 10 X 8 MM
0.2400
KG/M
33720903
MS CEVI OVALNE ELIPSA 8 X 18 X 1 MM
0.3800
KG/M
33720906
MS CEVI OVALNE ELIPSA 10 X 25 X 1
0.5200
KG/M
3372090605
MS CEVI OVALNE ELIPSA 15 X 30 X 1
0.5987
KG/M
33720909
MS CEVI OVALNE ELIPSA 25 X 50 X 1
1.0000
KG/M
369200
MS CEVI REBRASTE 10 X 8 MM
0.2400
KG/M