Mesing

44 rezultata

333101
MS CEVI PRAVOUGAONE 6 X 10 MM
0.2400
KG/M
333102
MS CEVI PRAVOUGAONE 6 X 12 MM
0.2750
KG/M
333103
MS CEVI PRAVOUGAONE 6 X 15 MM
0.3250
KG/M
333104
MS CEVI PRAVOUGAONE 6 X 30 MM
0.6120
KG/M
333105
MS CEVI PRAVOUGAONE 7 X 12 MM
0.2900
KG/M
333106
MS CEVI PRAVOUGAONE 7 X 15 MM
0.3450
KG/M
333107
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 12 MM
0.3100
KG/M
333108
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 15 MM
0.3400
KG/M
333109
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 18 MM
0.3880
KG/M
333110
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 20 MM
0.4470
KG/M
333111
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 25 MM
0.5460
KG/M
333112
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 30 MM
0.6450
KG/M
333113
MS CEVI PRAVOUGAONE 8 X 35 MM
0.7450
KG/M
333114
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 15 MM
0.4260
KG/M
333115
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 20 MM
0.4790
KG/M
333116
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 25 MM
0.5550
KG/M
33311605
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 25 X 1,2 MM
0.5550
KG/M
333117
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 30 MM
0.6600
KG/M
33311705
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 30 X 1,2 MM
0.0000
333118
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 40 MM
0.8100
KG/M
333119
MS CEVI PRAVOUGAONE 12 X 25 MM
0.6050
KG/M
333120
MS CEVI PRAVOUGAONE 12 X 30 MM
0.6580
KG/M
333121
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 20 MM
0.5850
KG/M
333122
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 25 MM
0.6500
KG/M
333123
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 30 MM
0.7400
KG/M
333124
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 40 MM
0.9350
KG/M
333125
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 50 MM
1.1050
KG/M
333126
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 30 MM
0.8250
KG/M
333127
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 40 MM
0.9970
KG/M
333128
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 50 MM
1.1660
KG/M
333129
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 60 MM
1.3400
KG/M
333315
MS CEVI PRAVOUGAONE 10 X 20 X 1,5 MM
1.4600
KG/M
333319
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 20 X 1,5 MM
0.0000
333323
MS CEVI PRAVOUGAONE 15 X 30 X 1,5 MM
0.0000
333326
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 30 X 1,5 MM
0.6800
KG/M
333327
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 40 X 1,5 MM
1.7000
KG/M
333328
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 50 X 1,5 MM
1.0000
KG/M
333335
MS CEVI PRAVOUGAONE 30 X 50 X 1,5 MM
1.9600
KG/M
333337
MS CEVI PRAVOUGAONE 30 X 60 X 1,5 MM
2.2900
KG/M
333348
MS CEVI PRAVOUGAONE 40 X 80 X 1,5 MM
3.5000
G/M
333425
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 30 X 2 MM
0.0000
333427
MS CEVI PRAVOUGAONE 20 X 40 X 2 MM
0.0000
333440
MS CEVI PRAVOUGAONE 30 X 80 X 2 MM
3.7000
KG/M
333460
MS CEVI PRAVOUGAONE 50 X 100 X 2 MM
5.1000
KG/M